Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiBank Sarmacji, poz. 881 [X]

Grodzisk, dnia 21 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Prezesa Banku Sarmacji

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 318 o Banku Sarmacji z dnia 18 września 2006 r., odwołuję Pana PAWŁA bnt. STASZKA z urzędu Prezesa Banku Sarmacji i powołuję na ten urząd Pana KRZYSZTOFA bar. KONIASA.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny