Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 8812 [X]

Grodzisk, dnia 20 sierpnia 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania i powołania Prefekta Generalnego

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Kanclerza

§ 1.

Odwołuję z urzędu Prefekta Generalnego Markusa diuka Arpeda.

§ 2.

Powołuję na urząd Prefekta Generalnego Alberta hr. Felimi-Liderskiego.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

(—) Yennefer bar. Heach,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny