Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 882 [X]

Grodzisk, dnia 21 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 21 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Darek \"Capri_corn\"
Data i miejsce urodzenia: 07.02.1990
Miejsce zamieszkania: Warszawa
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-12-06 (15)
Identyfikator: A8137

Uprzejmie proszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
Prośbę swoją motywuję chęcią stania się prawdziwym sarmatą.
Pragnę mieć możliwość dostępu do funkcji państwowych.
Chciałbym móc głosować w każdych wyborach państwowych. Dodam
że jestem głęboko zainteresowany ideą mikronacji, jaką jest
Sarmacja. W realnym życiu na razie nie mam możliwości bycia
pełnoprawnym obywatelem. Obywatelstwo Sarmacji dałoby mi
możliwość wczucia się w rolę prawdziwego obywatela. Pragnę
nadmienić również że lubię przebywać w Księstwie Sarmacji.
Sprawia mi to przyjemność. 
Liczę na pozytywne rozpatrzenie decyzji. 

Darek C_C

Adres IP: 83.6.232.46
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny