Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 8837 [X]

Grodzisk, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie odwołania członka Rady Koronnej

Na podstawie art. 5. ust. 1 i 4. Konstytucji Starosarmacji z dnia 14 kwietnia 2016 roku odwołuję ze stanowiska kierownika resortu spraw wewnętrznych Laurencjusza Ma Hi hrabiego at Aterę [AF766].

(—) Orjon von Thorn-Surma,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny