Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 885 [X]

Grodzisk, dnia 22 grudnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 44

w sprawie wyboru Wiceburmistrza Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie Uchwały Rady Książęcego Grodziska nr 35 Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana DARIUSZA DAROWSKIEGO na funkcję Wiceburmistrza Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny