Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 8851 [X]

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członka Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej Roberta Janusza wicehrabiego von Thorn jako Wiceprzewodniczącego Komisji

§ 2.

Upoważniam Wiceprzewodniczącego do:

  1. zbierania zgłoszeń do Książęcej Komisji Wyborczej,
  2. ustalania i wyznaczania składu Książęcej Komisji Wyborczej,
  3. wydawania postanowień w sprawie powoływania i odwoływania członków Książęcej Komisji Wyborczej.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia i obowiązuje do czasu zakończenia Wyborów uzupełniających do Sejmu LI kadencji oraz referendum ws. ustawy zmieniającej Konstytucję KS w zakresie wzmocnienia weta Księcia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Rihanna mar. Aureliuš-Sedrovski,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny