Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 8852 [X]

Almera, dnia 1 września 2016 r.

Postanowienie Króla

ws. Przewodniczącego Rady

Ja, Mikołaj diuk-markiz Torped, Regent Baridasu,

w imieniu

Jego Królewskiej i Książęcej Mości

Tomasza Ivona Hugona 

króla Baridasu, księcia Sarmacji, księcia Awary Południowej etc.,

postanawiam co następuje:

I. Odwołuję Cz. Kristiana barona Arpeda z urzędu Przewodniczącego Rady,

II. Powołuję JW Fryderyka markiza von Hohenzollerna na urząd Przewodniczącego Rady pro tempore,

(—) Mikołaj diuk-markiz Torped, rgs

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny