Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 8855 [X]

Grodzisk, dnia 4 września 2016 r.

Postanowienie Wiceprzewodniczącego KKW

w sprawie powołania członków Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r., działając na mocy postanowienia Księcia w sprawie powołania członka Książęcej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2016 r., powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej:

  1. Yennefer bnt. Heach [AF936],
  2. Henryka Wespucciego [AG281].

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Wiceprzewodniczący KKW

(—) Rihanna mar. Aureliuš-Sedrovski
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny