Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 8866 [X]

Grodzisk, dnia 12 września 2016 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Sejmu

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Sejmu LI kadencji:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 74.
 2. Liczba wyborców - listy kandydatów: 52 (frekwencja: 70,27%).
 3. Liczba głosów pustych - listy kandydatów: 19 wyborców.
 4. Liczba wyborców i głosów oddanych na poszczególne listy kandydatów:
  1. Komitet Wyborczy Akcja Integralistyczna Sarmacji — 183 głosów (33 wyborców):
   1. Henryk Wespucci — 43 głosy (8 wyborców), 
   2. Tomasz Mancini — 26 głosów (4 wyborców),
   3. Adam Jerzy Piastowski — 64 głosy (10 wyborców),
   4. Fryderyk von Hohenzollern — 138 głosów (25 wyborców).
 5. Mandaty uzyskane przez poszczególne listy kandydatów:
  1. Komitet Wyborczy Akcja Integralistyczna Sarmacji: 3 (Fryderyk von Hohenzollern, Adam Jerzy Piastowski, Henryk Wespucci).
 

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Wiceprzewodniczący KKW

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny