Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 8867 [X]

Grodzisk, dnia 12 września 2016 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie ustawy konstytucyjnej - o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 74;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 58 (78,38%);
  3. Liczba głosów oddanych za przyjęciem: 234 (75,00%, 42 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu 44 (14,10%, 10 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 34 (10,90%, 6 wyborców).

Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji ustawa została przyjęta w drodze referendum.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Wiceprzewodniczący KKW

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny