Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 8871 [X]

Grodzisk, dnia 16 września 2016 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r., w związku z niespełnieniem wymogu określonego w art. 2 ust. 1 powołanej ustawy, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Henryka kawalera Wespucciego.

§ 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy mandat poselski uzyskuje Tomasz kaw. Mancini (AG082).

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny