Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 8874 [X]

Grodzisk, dnia 18 września 2016 r.

Postanowienie Marszałka Trybunału Koronnego

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora

§1.

Na podstawie art. 32l. ust. 2. w związku z art. 32l. ust. 1. pkt 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. stwierdzam utratę funkcji asesora Trybunału Koronnego, w związku z utratą statusu aktywnego obywatela, przez Młynka markiza Kawowego (AE461).

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland bar. Heach-Romański
Marszałek Trybunału Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny