Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 888 [X]

Grodzisk, dnia 22 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 21 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Suszek
Data i miejsce urodzenia: Lublin, 30.05.1989r.
Miejsce zamieszkania: Lublin
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2004-12-22 (729)
Identyfikator: A2715

Wasza Książęca Wysokość!

W niespełna trzy miesiące po zrzeknięciu się obywatelstwa
sarmackiego i wszystkich związanych z nim urzędów przychodzi
mi ponownie wypełniać wniosek o jego nadanie.

Przed trzema miesiącami opuściłem KS, aby osiąść w Cesarstwie
Valhalli. W CV spodobało mi się i mimo wszystko nie żałuję
żadnej spędzonej w nim chwili. Ale... Zawsze jest jakieś ale.
Po pewnym czasie po prostu zacząłem tęsknić za Sarmacją. Nie
mogłem powstrzymać się od komentowania wydarzeń
rozgrywających się w KS. Tak jakbym ciałem był w Valhalli, a
duszą i sercem - w KS. Wtedy zrozumiałem, że moja decyzja o
opuszczenia Sarmacji była zbyt pochopna i nieprzemyślana.
Zrozumiałem, że to Sarmacja jest moją v-ojczyzną i to w jej
życie powinienem się angażować.
Dlatego niniejszym proszę Waszą Wysokość o nadanie mi
obywatelstwa sarmackiego.
Mam nadzieję, że mój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie,
a ja na powrót zostanę włączony w poczet obywateli
sarmackich.

Łącząc wyrazy szacunku,
Mateusz von Magnis-Suszek-Chojnacki


Adres IP: 89.167.32.185
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera 8.50

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny