Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 8884 [X]

Grodzisk, dnia 21 września 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania członka Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. w zw. z art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. odwołuję ze składu Książęcej Komisji Wyborczej Tomasza Manciniego [AG082].

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny