Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8887 [X]

Grodzisk, dnia 21 września 2016 r.

Rozporządzenie Księcia

w sprawie zmiany Rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych

Art. 1.

W Rozporządzeniu Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 2 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 7 [Wymiana Punktów Zasługi] („Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może je wymienić na:
  1. 15% zdrowia za 10 Punktów Zasługi, 2. 100 jednostek pracy za 10 Punktów Zasługi, 3. 1 punkt aktywności obywatelskiej za 14 Punktów Zasługi, 4. 5 darmowych ćwirków za 1 Punkt Zasługi, 5. zwiększony o 20% dochód za otrzymane jedno kojene serce za 1 Punkt Zasługi, 6. zwiększony o 20% dochód za otrzymany jeden kolejny komentarz pod artykułem na stronie głównej za 1 Punkt Zasługi.”) otrzymuje brzmienie:
  Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może je wymienić na:
  1. 50% zdrowia za 5 Punktów Zasługi,
  2. 100 jednostek pracy za 1 Punktów Zasługi,
  3. 1 punkt aktywności obywatelskiej za 15 Punktów Zasługi,
  4. 5 darmowych ćwirków za 25 Punkt Zasługi,
  5. zwiększony o 20% dochód za otrzymane jedno kolejne serce za 1 Punkt Zasługi,
  6. zwiększony o 20% dochód za otrzymany jeden kolejny komentarz pod artykułem na stronie głównej za 1 Punkt Zasługi.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Rihanna mar. Aureliuš-Sedrovski,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny