Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 8897 [X]

Grodzisk, dnia 26 września 2016 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 6 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r., stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego przez Tomasza kaw. Manciniego (AG082).

§ 2.

Stwierdzam, że składu Sejmu nie można uzupełnić w myśl art. 15 ust. 1 powołanej ustawy.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Marszałek-Senior Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny