Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 8909 [X]

Grodzisk, dnia 30 września 2016 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie odwołania prefekta

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuję Otto baroneta von Spee-Asketila (AG243) z urzędu prefekta i pełnionej funkcji Podprefekta Generalnego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny