Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 8931 [X]

Almera, dnia 10 października 2016 r.

Postanowienie Króla

ws. odwołania i powołania członków Dworu (uchylony)

Ja, Paulus hrabia Buddus, regent Baridasu, 

w imieniu 

Jego Królewskiej i Książęcej Mości 

Tomasza Ivona Hugona 

króla Baridasu, księcia Sarmacji, księcia Awary Południowej etc.

 

 

postanawiam, co następuję:

 

  1. Odwołuję siebie z urzędu Marszałka Dworu.


  2. Powołuję Jaśnie Wielmożnego Laurencjusza markiza Ma Hi at Atera na urząd Marszałka Dworu.

(—) Paulus hrabia Buddus, rgs

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny