Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8935 [X]

Grodzisk, dnia 12 października 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów

§ 1.

W Zarządzeniu Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 4. otrzymuje brzmienie: „Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są: 1) Dziennik Praw, 2) Fundusz Pracy, 3) Urząd Skarbowy, 4) Urząd Skarbowy, 5) Korpus Administracji Rządowej, 6) inne jednostki organizacyjne powołane rozporządzeniem Rady Ministrów, rozporządzeniem członka Rady Ministrów, uchwałą Rady Ministrów lub zarządzeniem członka Rady Ministrów.”
  2. dodaje się § 4a. o tytule [Korpus Administracji Rządowej] i brzmieniu: „W ramach Korpusu Administracji Rządowej funkcjonują: 1) Park Stołeczny (PS), 2) Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej (SOBOS), 3) Poczta Baridajska (PB), 4) Instytut Edukacji Sarmackiej (IES), 5) Galeria Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” (GQ), 6) Grodziska Agencja Prasowa (GAP), 7) Dział Wniosków Instytucji i Obywateli (WIO).”
  3. § 6. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „zarządza Parkiem Stołecznym i Grodziską Agencją Prasową,”
  4. § 7. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków,”
  5. § 7. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „zarządza Sarmackim Ośrodkiem Badania Opinii Społecznej i Działem Wniosków Instytucji i Obywateli,”
  6. § 8. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej oraz przygotowuje i koordynuje wdrożenie reformu Instytutu Edukacji Sarmacji,”
  7. § 10. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „zarządza Galerią Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes””.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny