Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8941 [X]

Grodzisk, dnia 15 października 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie uchylenia Zarządzenia Kanclerza w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości (uchylony)

§ 1.

Uchyla się Zarządzenie Kanclerza w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 25 marca 2016 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 roku.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny