Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 8952 [X]

Grodzisk, dnia 19 października 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

ws. zmiany uchwału RM ws. określenia wysokości tantiem (uchylony)

Art. 1

W Uchwale Rady Ministrów ws. określenia wysokości tantiem z dnia 12 sierpnia 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

  1. art. 1 ust. 1* otrzymuje brzmienie: "Tantiema za serce dla artykułu wynosi 500 lt.",
  2. zmienia się kwotę wskazaną w art. 1 ust. 3** na kwotę 50 lt,
  3. w art. 1 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: "Tantiema za serce dodane do Ćwirka wynosi 50 lt."

Art. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą implementacji przez NIA, jednakże nie wcześniej niż w dniu 1 listopada i nie później niż w dniu 7 listopada. 

____________________________________________________________________

Poprzednio w brzmieniu:

art.1 ust.1: Tantiema za serce dla artykułu ustalana jest wzorem:
(1 + sqrt(liczbaSercArtykulu) / 5 - liczbaSercDanychPrzezSercujacegoWCiaguOstatnich30Dni/100) * 350
i nie może być niższa niż 50 lt.

art. 1 ust. 3: kwota wskazana 25 lt.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny