Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 8955 [X]

Almera, dnia 19 października 2016 r.

Postanowienie Regenta Baridasu

ws. wydatków środków finansowych z okazji 10. rocznicy Unii Sarmacko-Baridajskiej

Na podstawie art. 11 Ordonansu Króla Baridasu — Kodeks Społeczny

oraz w nawiązaniu do Rozdziału V. Praw Fundamentalnych Królestwa Baridasu

z dnia dwudziestego października roku dwa tysiące trzynastego ustanowionych,

a za trwałe prawa dla wszech stanów baridajskich wzięte stanowię co następuję:

 

Art. 1

Za wkład w przygotowanie 10 rocznicy Unii Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu przyznaję premię dla:

1. Yennefer bar. Heach - 10 000 lt,

2. Leszek mar.Chojnacki de Ruth - 10 000 lt.

 

Art. 2

Na nagrody związane z prowadzeniem konkursów z okazji 10 rocznicy Unii Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu dla Podskarbiego Królestwa Baridasu przyznaję niżej wymienione środki:

1. Dotację otrzymaną od Rady Ministrów - 10 000 lt,

2. Kwotę z budżetu Królestwa Baridasu w wysokości - 87 500 lt,

3. Rezerwę budżetową w wysokości - 50 000 lt.

 

Art. 3

Wszystkie wymienione fundusze polecam wypłacić Podskarbiemu Królestwa Baridasu oraz ująć w rozliczeniu miesięcznym.

(—) Paulus hrabia Buddus, rgs

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny