Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 8967 [X]

Almera, dnia 23 października 2016 r.

Postanowienie Króla

ws. odwołania Przewodniczącego Rady Królestwa

Ja, Paulus hrabia Buddus, regent Baridasu, 

w imieniu 

Jego Królewskiej i Książęcej Mości 

Tomasza Ivona Hugona 

króla Baridasu, księcia Sarmacji, księcia Awary Południowej etc.

 

 

postanawiam, co następuję:

 

 

I. Odwołuję Jaśnie Wielmożnego Fryderyka markiza von Hohenzollern z funckji Przewodniczącego Rady Królestwa w związku ze złożoną rezygnacją.

 

 

 

(—) Paulus hrabia Buddus, rgs

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny