Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8977 [X]

Srebrny Róg, dnia 26 października 2016 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 37/2016

w sprawie powołania Komendanta TLGK

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., na podstawie art. 3. Dekretu Króla Teutonii nr 2/2016 w sprawie utworzenia Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej, postanawiamy:

§1

Powołać na urząd Komendanta Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej pana Jana Dagobarda von Maikowskiego (AF916)

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny