Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8979 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2016 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie uchylenia Rozporządzenia Kanclerza o Artykułach na Medal

Art. 1.

Uchyla się Rozporządzenie Kanclerza o Artykułach na Medal z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Art. 2.

Artykuły, które uzyskały tytuł Artykułu na Medal przed dniem 1 listopada 2016 roku, tytuł zachowują.

Art. 3.

Każdy artykuł, który od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia otrzyma 12 serc otrzymuje tytuł Artykułu na Medal.

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 roku.

(—) Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Kanclerz

(—) Henryk diuk Leszczyński
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny