Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 8995 [X]

Grodzisk, dnia 15 października 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 302

o przeniesieniu instytucji pod zarząd Rady Ministrów

Art. 1.

Oddaje się pod zarząd Rady Ministrów następujące instytucje:

 1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej (SOBOS),
 2. Pocztę Baridajską (PB),
 3. Instytut Edukacji Sarmackiej (IES),
 4. Galerię Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” (GQ),
 5. Grodziską Agencję Prasową (GAP).
 6. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli (WIO).

Art. 2.

 1. Osoby kierujące i administrujące instytucjami, o których mowa w art. 1, przed wejściem w życie ustawy, stają się pracownikami Korpusu Administracji Rządowej i pozostają kierownikami lub administratorami właściwych instytucji.
 2. Osoby zatrudnione w instytucjach, o których mowa w art. 1, przed wejściem w życie ustawy, stają się pracownikami Korpusu Administracji Rządowej zatrudnionymi we właściwych instytucjach.
 3. Korpus Administracji Rządowej, w drodze rozporządzenia, powołuje i określa zasady jego funkcjonowania Kanclerz lub minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 3.

 1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 2. Uchyla się Ustawę Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk z dnia 2 września 2015 roku.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny