Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 8999 [X]

Grodzisk, dnia 8 listopada 2016 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. emisji znaczka

§ 1.

Postanawiam o emisji znaczka "10 Rocznica Unii Sarmacji i Baridasu" o nominale 10 000 lt w ilości 40 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Bánco Baridasa (S00122). Wzór znaczka określony jest w załączniku.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2016 roku o godzinie 22:22.

ZAŁĄCZNIK:

(—) Orjon kawaler von Thorn-Surma,
Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny