Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9004 [X]

Grodzisk, dnia 12 listopada 2016 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. emisji znaczka

§ 1.

Postanawiam o emisji znaczka "Trzecia rocznica koronacji JKM Tomasza Ivo Hugona" o nominale 15 000 lt w ilości 40 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Dworu Książęcego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2016 roku o godzinie 20:00.

ZAŁĄCZNIK:

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny