Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 9007 [X]

Grodzisk, dnia 16 listopada 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie ustalenia ceny skupu pracy

§ 1.

Na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów ustala cenę skupu pracy na 1,5 lt za jednostkę.

§ 2.

  1. Uchwała wchodzi w życie w kolejnym dniu po dniu ogłoszenia.
  2. Z wejściem uchwały w życie traci moc Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustalenia ceny skupu pracy z dnia 8 grudnia 2015 r.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny