Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 9008 [X]

Grodzisk, dnia 17 listopada 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród pieniężnych

Na podstawie art. 11. ust. 1. Ustawy o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę października 2016 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — Lenno Els — 25 000 lt otrzymuje Paulus hrabia Buddus [AF091].

§ 2.

Za zajęcie II miejsca — Otwarcie Teutońskiej Akademii Medycznej — 15 000 lt otrzymuje Carmen Laurent [AG472].

§ 3.

Za zajęcie III miejsca — Strona Sarmackiego Komitetu Olimpijskiego — 5 000 lt otrzymuje Leszek markiz Chojnacki de Ruth [T1102].

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn,
Kanclerz.

(—) Orjon kaw. von Thorn-Surma,
Minister ds. Społecznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny