Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 9009 [X]

Grodzisk, dnia 17 listopada 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członków Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej:

  1. Krzysztof diuk-markiz Czuguł-Chan [A7782],
  2. Misza "JK" diuk-hrabia Korab-Kaku [A0014],
  3. Andrzej hr. Fryderyk [AF462],
  4. Eradl Adrien Marcus Pius bnt da Firenza [AG232],
  5. Otto bnt von Spee-Asketil [AG243].

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Adam Jerzy Piastowski,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny