Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 901 [X]

Grodzisk, dnia 27 grudnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 45

w sprawie wyboru Wiceburmistrza Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 8 ust. 4 Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana ŁUKASZA KOWALSKIEGO na funkcję Wiceburmistrza Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Dariusz Darowski, przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny