Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 902 [X]

Grodzisk, dnia 27 grudnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 46

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 5 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera ŁUKASZA KOWALSKIEGO na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Dariusz Darowski,przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny