Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 9024 [X]

Eldorat, dnia 24 listopada 2016 r.

Uchwała Prezydium Rady

o Upoważnieniu (uchylony)

Prezydium rady Konsulatu Sclavinii niniejszym upoważnia Guedesa de Limę legitymujący się paszportem nr A9121, do reprezentowania Konsulatu Sclavinii przed Trybunałem Koronnym w sprawie TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii) do momentu ogłoszenia wyroku.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes v–hr. de Lima
(—) Malcher Estery bnt. Naw
(—) Mustafa bnt. Owski

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny