Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9025 [X]

Grodzisk, dnia 25 listopada 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie udzielenia zezwolenia na posługiwanie się tytułem arystokratycznym oraz tytułem honorowym

My, Tomasz Ivo Hugo,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku etc. etc.
na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

ZEZWALAMY

 1. Poważanemu Kawalerowi Wojciechowi Hergemonowi na posługiwanie się honorowym tytułem Arcyksięcia Teutończyków.
 2. Poważanemu Kawalerowi Janowi Dagobardowi von Maikowskiemu (AF916), księciu Monderii, na posługiwanie się tytułem księcia Monderii, nadanym jemu przez Jego Królewską Mość Króla Dreamlandu w dniu 15 listopada 2016 r. oraz na posługiwanie się herbem księcia Monderii.

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

 1. Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
 2. Mikołaj Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
 3. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
 4. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu
 5. Jakub Bakonyi (A5157) — Kasztelan Czarnoleski
 6. Sted Asketil (AF161) — książę (Królestwa Dreamlandu)
 7. Każdoczesny naczelnik lokacji historycznej Gidena — pan (pani) w Gidenie
 8. JKW Daniel Łukasz (A8208) — król-senior Baridasu
 9. Lanigiria de Sagre (AD938) — diuczessa-małżonka
 10. Krzysztof Stanisław Michał Kwazi (T0005) — Czwarty Książę Teutończyków
 11. Kristian Arped (AF683) — diuk-małżonek Abvienolheim
 12. Orjon Surma (AF972) — kawaler (Królestwa Surmeńskiego)
 13. Zoara Schlesinger-Asketil (AG053) — hrabina-małżonka
 14. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (AD867) — baronet-małżonek
 15. JKW Mikołaj Jan (AD408) — król-senior Baridasu
 16. JKW Piotr II Grzegorz (A1952) — król-senior Baridasu
 17. Łukasz August (T0001) — król-senior Teutonii
 18. Michael von Lichtenstein (A8794) — król-senior Teutonii
 19. Mateusz Wilhelm (T0008) — król-senior Teutonii
 20. Andrzej Fryderyk (AF462) — król Teutonii
 21. Robert Janusz von Thorn (A0062) — kaizer-senior Cesarstwa Valhalli
 22. Carlos Lorenzo de Medici y Zep (AF889) wielki książę Toskanii, król-senior Imperium Skarlandu, książę Murcji i Móstoles
 23. Irmina de Ruth y Thorn (AE228) — diuczessa-małżonka
 24. Wojciech Hergemon (T0003) — Arcyksiążę Teutończyków
 25. Jan Dagobard von Maikowski (AF916) — książę Monderii

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny