Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9026 [X]

Grodzisk, dnia 25 listopada 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie wycofania zezwolenia na posługiwanie się tytułem honorowym

My, Tomasz Ivo Hugo,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku etc. etc.
na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w następstwie utraty przez Vladimira Ivanovitsš ik Lihtenštán (AD867) posiadanego tytułu arystokratyczny diuka, wycofujemy udzielone Kristianowi Arpedowi (AF683) zezwolenie na posługiwanie się tytułem honorowym diuka-małżonka Abvienolheim.

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

 1. Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
 2. Mikołaj Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
 3. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
 4. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu
 5. Jakub Bakonyi (A5157) — Kasztelan Czarnoleski
 6. Sted Asketil (AF161) — książę (Królestwa Dreamlandu)
 7. Każdoczesny naczelnik lokacji historycznej Gidena — pan (pani) w Gidenie
 8. JKW Daniel Łukasz (A8208) — król-senior Baridasu
 9. Lanigiria de Sagre (AD938) — diuczessa-małżonka
 10. Krzysztof Stanisław Michał Kwazi (T0005) — Czwarty Książę Teutończyków
 11. Orjon Surma (AF972) — kawaler (Królestwa Surmeńskiego)
 12. Zoara Schlesinger-Asketil (AG053) — hrabina-małżonka
 13. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (AD867) — baron-małżonek
 14. JKW Mikołaj Jan (AD408) — król-senior Baridasu
 15. JKW Piotr II Grzegorz (A1952) — król-senior Baridasu
 16. Łukasz August (T0001) — król-senior Teutonii
 17. Michael von Lichtenstein (A8794) — król-senior Teutonii
 18. Mateusz Wilhelm (T0008) — król-senior Teutonii
 19. Andrzej Fryderyk (AF462) — król Teutonii
 20. Robert Janusz von Thorn (A0062) — kaizer-senior Cesarstwa Valhalli
 21. Carlos Lorenzo de Medici y Zep (AF889) wielki książę Toskanii, król-senior Imperium Skarlandu, książę Murcji i Móstoles
 22. Irmina de Ruth y Thorn (AE228) — diuczessa-małżonka
 23. Wojciech Hergemon (T0003) — Arcyksiążę Teutończyków
 24. Jan Dagobard von Maikowski (AF916) — książę Monderii

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny