Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 9027 [X]

Srebrny Róg, dnia 27 listopada 2016 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 40/2016

w sprawie zmiany na urzędzie Lady Ekonom

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., na podstawie art. 4 oraz art. 5 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich w zw. z art. 2. Postanowienia Lady Koadiutor nr 8/2016 w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 31 października 2016 r. postanawiamy:

§1

Odwołać z urzędu Lady Ekonom panią Yennefer Heach (AF936).

§2

Powołać na urząd Lady Ekonom panią Rihannę Aureliuš-Sedrovski (AE792).

§3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny