Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 9028 [X]

Grodzisk, dnia 28 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników wyborów na Kanclerza

Na podstawie art. 10b ust. 1 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów na Kanclerza I kadencji:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 78.
  2. Liczba wyborców: 65 (frekwencja: 83,33%).
  3. Liczba głosów pustych: 6 (4 wyborców) — 2,66% całkowitej puli oddanych głosów.
  4. Liczba wyborców i głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
    1. Konrad Jakub Friedman - 94 głosy (27 wyborców) — 41,59% całkowitej puli oddanych głosów;
    2. Robert Janusz von Thorn - 126 głosów (34 wyborców) — 55,75% całkowitej puli oddanych głosów.

Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na Kanclerza I kadencji został wybrany Robert Janusz von Thorn.

 

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny