Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9070 [X]

Almera, dnia 11 grudnia 2016 r.

Postanowienie Regenta Baridasu

ws. wydatków środków finansowych z okazji konkursu "Nowe Strony"

Ja, Paulus hrabia Buddus, Regent Królestwa Baridasu

na podstawie art. 11 Ordonansu Króla Baridasu — Kodeks Społeczny

oraz w nawiązaniu do Rozdziału V. Praw Fundamentalnych Królestwa Baridasu

z dnia dwudziestego października roku dwa tysiące trzynastego ustanowionych,

a za trwałe prawa dla wszech stanów baridajskich wzięte stanowię co następuję:

 

Art. 1

 

Na nagrody związane z konkursem "Nowe Strony" dla Podskarbiego Królestwa Baridasu przyznaję niżej wymienione środki:

1. Budowa nowej strony interentowej Królestwa Baridasu - 120 000 libertów.

2. Trzy najlepsze projekty strony interentowej Królestwa Baridasu - 60 000 libertów.

3. Budowa nowej strony interentowej Królewskiego Miasta Almery - 80 000 libertów.

4. Trzy najlepsze projekty strony interentowej Królewskiego Miasta Almery - 60 000 libertów.

5.  Budowa nowej strony interentowej Ciuad de Bravo - 80 000 libertów.

6. Trzy najlepsze projekty strony interentowej Ciuad de Bravo - 60 000 libertów.

Co daje w sumie kwotę 460 000 libertów.


Art. 2

 

Wszystkie wymienione fundusze polecam wypłacić Podskarbiemu Królestwa Baridasu oraz ująć w rozliczeniu miesięcznym.

(—) Paulus hrabia Buddus, rgs

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny