Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9084 [X]

Almera, dnia 20 grudnia 2016 r.

Postanowienie Króla

ws. powołania członka Dworu

Ja, Paulus hrabia Buddus, regent Baridasu, 

w imieniu 

Jego Królewskiej i Książęcej Mości 

Tomasza Ivona Hugona 

króla Baridasu, księcia Sarmacji, księcia Awary Południowej etc.

 

 

postanawiam, co następuję:

 

1. Odwołuję siebie z urzędu Kasztelana Almery.

2. Powołuję Sławetnego Henryka baroneta Wespucciego na urząd Kasztelana Almery i powierzam wszystkiego obowiązki wynikajace z tego urzędu.

(—) Paulus hrabia Buddus, rgs

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny