Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 909 [X]

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 50

w sprawie wyboru Dyrektora Portu Lotniczego Grodzisk (uchylony)

Na podstawie Uchwały Rady Książęcego Grodziska nr 49 Rada Książęcego Miasta Grodziska ustanawia Pana Helmuta Piotra Panie-Kochanku Dyrektorem Portu Lotniczego Grodziska.

(—) Dariusz Darowski,Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny