Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 9096 [X]

Grodzisk, dnia 24 grudnia 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród pieniężnych

Na podstawie art. 11. ust. 1. Ustawy o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę listopada 2016 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — Obchody 10. rocznicy Unii Sarmacja-Baridas — 25 000 lt otrzymuje Baridas [P00003].

§ 2.

Za zajęcie II miejsca — Latarnik Wyborczy — 15 000 lt otrzymuje Roland wicehrabia Heach-Romański [AG472].

§ 3.

Za zajęcie III miejsca — Reaktywacja Imbryka Ambasadorskiego — 5 000 lt otrzymuje Guedes wicehrabia de Lima [A9121].

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn,
Kanclerz.

(—) Orjon bnt. von Thorn-Surma,
Minister ds. Społecznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny