Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 910 [X]

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 51

w sprawie ustanowienia urzędu Dyrektora Komunikacji Miejskiej Grodzisk (uchylony)

Na podstawie art. 8 pkt 2 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska ustanawia urząd Dyrektora Komunikacji Miejskiej Grodzisk.

(—) Dariusz Darowski, przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny