Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 9108 [X]

Grodzisk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Postanowienie Księcia

o wypowiedzeniu umowy międzynarodowej

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI I KRÓL BARIDASU

podaje do powszechnej wiadomości:

Wypowiada się Traktat o wzajemnym uznaniu pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Agurii z dnia 31 maja 2015 roku,

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 30 grudnia 2016 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny