Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 911 [X]

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 52

w sprawie wyboru Dyrektora Komunikacji Miejskiej Grodzisk (uchylony)

Na podstawie Uchwały Rady Książęcego Grodziska nr 51 Rada Książęcego Miasta Grodziska ustanawia Pana Dariusza Darowskiego Dyrektorem Komunikacji Miejskiej Grodzisk.

(—) Dariusz Darowski,Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny