Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia ws. nadania obywatelstwa i ws. reintegracji, poz. 9135 [X]

Eldorat, dnia 10 stycznia 2017 r.

Postanowienie Prezydium Rady

w sprawie odebrania obywatelstwa

Na podstawie art. 13 ust 1. pkt 3 Ustawy o obywatelstwie z dnia 23 listopada 2016 r., w związku z art. 1 Uchwały Rady o odebraniu obywatelstwa Emilowi Potockiemu z dnia 10 stycznia 2017 r. Prezydium Rady postanawia, co następuje:

§1.

Odbiera się obywatelstwo Emilowi Potockiemu (AF632), w związku z działaniem na szkodę Sclavinii.

§2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland Heach-Romański
członek Prezydium Rady

(—) Ignacy Popow-Chojnacki
członek Prezydium Rady

(—) Mustafa Owski
członek Prezydium Rady

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny