Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 9143 [X]

Grodzisk, dnia 15 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów

o wysokości wsparcia dla aktywności i inicjatyw sportowych

Art. 1. [Regulacje wprowadzające]

 1. Z budżetu Rady Ministrów, co miesiąc lub formie jednorazowych bonusów właściwych dla danego sezonu rozgrywek, wypłaca się wsparcie inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym dla mieszkańców Księstwa Sarmacji występujących w charakterze:
  1. managerów drużyn narodowych wywodzących się z Księstwa Sarmacji, biorących udział w rozgrywkach na szczeblu międzynarodowym;
  2. managerów drużyn sportowych których nazwy związane są Księstwem Sarmacji i mających siedzibę w Księstwie Sarmacji, biorących udział w rozgrywkach ligowych jakiejkolwiek ligi wirtualnego świata;
  3. zawodników w turniejach i konkursach sportowych rozgrywanych na terenie jakiegokolwiek kraju wirtualnego świata;
  4. organizatorów zawodów sportowych na terenie Księstwa Sarmacji.
 2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się na wniosek zainteresowanego. Wniosek zawiera wskazanie podejmowanych działań sportowych lub organizowanych inicjatyw o charakterze sportowym, i jeśli takowe istnieją także linki do prowadzonych drużyn, odbytych relacji i publikacji i wątków o charakterze promocyjnym.
 3. Wsparcie o charakterze miesięcznych wypłat, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres trzech miesięcy. Nie stawia się przeszkód w składaniu kolejnych wniosków po upływie wspomnianego okresu.
 4. Wysokość wsparcia, o którym mowa w art. 2, w przypadku braku aktywności prasowej i/lub promocyjnej, realizowanej w systemach Księstwa Sarmacji, wokół prowadzonej drużyny lub indywidualnego uczestnictwa w zawodach, zmniejsza się o 70%.


Art. 2. [Wysokość wsparcia]

Wsparcie i bonusy, o których mowa w art. 1 wypłaca się w następujących kwotach:

 1. miesięcznie:
  1. za organizację na terenie Księstwa Sarmacji inicjatywy o charakterze sportowym — 10 000 lt;
  2. za udział drużyny narodowej w pierwszej klasie rozgrywkowej — 10 000 lt;
  3. za udział drużyny narodowej w drugiej klasie rozgrywkowej — 5 000 lt;
  4. drużyna sportowa w pierwszej lub drugiej klasie rozgrywkowej ligi mającej siedzibę w Księstwie Sarmacji — 6 000 lt;
  5. drużyna sportowa w trzeciej lub czwartej klasie rozgrywkowej ligi mającej siedzibę w Księstwie Sarmacji — 4 000 lt;
  6. drużyna sportowa w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej ligi spoza Księstwa Sarmacji — 2 000 lt.
 2. jako jednorazowy bonus:
  1. za udział drużyny narodowej w fazie grupowej v-mundialu — 4 000 lt;
  2. za wejście drużyny narodowej do kolejnej rundy fazy pucharowej v-mundialu — 5 000 lt;
  3. za zwycięstwo drużyny narodowej na v-mundialu — 10 000 lt;
  4. za zdobycie tytułu mistrzowskiego, a jeśli jest kilka klas rozgrywek, za zwycięstwo w najwyższej klasie, w jakichkolwiek zawodach rozgrywanych w którymkolwiek kraju wirtualnego świata — 10 000 lt;
  5. za awans drużyny sportowej do wyższej klasy rozgrywkowej — 3 000 lt;
  6. za wejście drużyny sportowej do kolejnej rundy fazy pucharowej SLP — 5 000 lt;
  7. za zwycięstwo drużyny sportowej pucharu rozgrywanego w SLP — 10 000 lt;
  8. za udział w jakichkolwiek zawodach sportowych, innych niż piłka nożna, odbywających się w którymkolwiek kraju wirtualnego świata — 5 000 lt.


Art. 3. [Przepisy końcowe]

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny