Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 9146 [X]

Srebrny Róg, dnia 18 stycznia 2017 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 2/2017

w sprawie odwołania i powołania zastępcy Marszałka Senatu

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., na podstawie art. 12 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 r., postanawiamy:

§1

Odwołać ze stanowiska Zastępcy Marszałka Senatu Królestwa Teutonii Rolanda Heacha-Romańskiego (AF181).

§2

Powołać na stanowisko Zastępcy Marszałka Senatu Królestwa Teutonii Adama Jerzego Piastowskiego (AF793) i zobowiązać go do przejęcia obowiązków Marszałka okreśonych w Konstytucji i Regulaminie Senatu.

§3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i traci moc z chwilą powołania Wicemarszałka Senatu przez Marszałka Senatu Królestwa Teutonii, bądź zmianie na urzędzie Marszałka Senatu Królestwa Teutonii

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny