Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 9152 [X]

Srebrny Róg, dnia 23 stycznia 2017 r.

Dekret Króla Teutonii nr 1/2017

o uchyleniu niektórych ustaw

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., w trosce o aktualność przepisów i prawidłowe ich wykonywanie postanawiamy o uchyleniu niektórych ustaw i aktów z nimi stowarzyszonych, których wykonywanie jest niemożliwe lub niepraktykowane.

Art. 1 [Ustawa o podziale terytorialnym]

 1. Uchyla się Ustawę Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2014 z dnia 4 października 2014 r. o podziale administracyjno-terytorialnym Teutonii.
 2. Za nieobowiązujące uznaje się następujące akty prawne:
  1. Statut Ligi Miast Staroteutońskich „Leuge Civitatem” z dnia 12 sierpnia 2012 r.
  2. Statut Cesarskiego Miasta Srebrny Róg z dnia 15 stycznia 2012 r.
  3. Statut Miasta Bytów z dnia 22 grudnia 2011 r.
  4. Statut Królewskiego Miasta Złoty Gród z dnia 9 listopada 2011 r.
  5. Statut Miasta Auterra z dnia 9 listopada 2011 r.
  6. Statut Wielkoksiążęcego Miasta Ab'Dorst z dnia 3 lipca 2011 r.

Art. 2 [Ustawa o językach urzędowych]

Uchyla się Ustawę Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2014 z dnia 24 sierpnia 2014 r. o językach urzędowych.

Art. 3 [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny