Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 9157 [X]

Grodzisk, dnia 25 stycznia 2017 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim

Art. 1.

W Ustawie Konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 27 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 2 ust. 6 ("Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.") otrzymuje brzmienie: Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
  2. art. 2 ust. 7 ("Marszałek powołuje, i odwołuje, do dwóch Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują Marszałka Sejmu podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.") otrzymuje brzmienie: Marszałek powołuje, i odwołuje, do dwóch Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują Marszałka Sejmu podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Wicemarszałkowie Sejmu pełnią urząd do czasu odwołania ich przez Marszałka Sejmu.
  3. art. 2 ust. 8 ("Kadencja Marszałka Sejmu trwa 2 miesiące. Kadencja Wicemarszałków Sejmu kończy się wraz z kadencją Marszałka Sejmu.") otrzymuje brzmienie: Marszałek Sejmu każdorazowo sprawuje swą funkcję nie dłużej niż dwa miesiące.
  4. dodaje się w art. 2 ust. 9 w brzmieniu: W przypadku odwołania lub opróżnienia urzędu Marszałka Sejmu lub po upływie dwóch miesięcy od wyboru Marszałka Sejmu Marszałek-Senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny